หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี เครื่องกัดไม้ลาย สำหรับงานเสื่อลายขิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี เครื่องกัดไม้ลาย สำหรับงานเสื่อลายขิด

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-02 16:20:28


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี เครื่องกัดไม้ลาย สำหรับงานเสื่อลายขิด

13 สิงหาคม 2565 

ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอเสื่อ บ้านแม่นนท์ จังหวัดอุดรธาณี

---------------------------

ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565

     - การถ่ายทอดนวัตกรรมเครื่องกัดไม้ลายทอเสื่อ

     - การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการออกแบบลายเสื่อ

     - การออกแบบลายเสื่อตามสมัยนิยม

---------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดในการอบรบได้ที่

ผู้ประสานงานโครงการ 

โทร. 0902831082

#SSRU #IRDSSRU #NIA

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th