หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-04 15:55:24

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

---------------------------

ลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่าน ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) ในเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx

โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย และหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดเอกสารแบบข้อเสนอโครงการท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มของ สวก. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้

เว็บไซต์ http://www.arda.or.th/researchfund02.php

---------------------------

โดยระบบ NRIIS เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้น

หากพ้นกำหนด สวก. จะไม่รับพิจารณา

---------------------------

การแจ้งผลการพิจารณา การจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จะแจ้งสถานะ โครงการและผลการพิจารณาให้นักวิจัยทราบผ่านหน้าเว็บไซต์ www.arda.or.th

---------------------------

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

เว็บไซต์ : https://www.arda.or.th/

E-mail : support@arda.or.th
โทรศัพท์ 0-2579-7435


พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th


ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สวก. 2020.docx
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สวก. 2020.pdf