หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมหารือผู้บริหารและคณะทำงาน เตรียมความพร้อมในการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยประเภททุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมหารือผู้บริหารและคณะทำงาน เตรียมความพร้อมในการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยประเภททุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-04 20:00:27


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมหารือผู้บริหารและคณะทำงาน เตรียมความพร้อมในการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยประเภททุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567 และการรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley

    วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกันกับคณะผู้บริหาร เพื่อพิจารณาการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยประเภททุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567 และการรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และนายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th