หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) คว้างานที่ปรึกษาจัดทำแผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ แผนที่เศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2565
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) คว้างานที่ปรึกษาจัดทำแผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ แผนที่เศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-06 16:13:36

สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) คว้างานที่ปรึกษาจัดทำแผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ แผนที่เศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2565

     ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะหัวหน้าโครงการ ได้รับการพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา ในการจัดทำแผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ แผนที่เศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2565 ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. (BEDO) โดยโครงการดังกล่าวมี ผศ.ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ อาจารย์ณยศ กุลพานิช อาจารย์คธาวุฒิไวย สุศรี อาจารย์พรเพิ่ม แซ่โง้ว และอาจารย์พรสมิทธิ์ ฉายสมิทธิกุล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ร่วมโครงการ

     สำหรับโครงการการจัดทำแผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ แผนที่เศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2565 มีเป้าหมายในการจัดทำแผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ สำหรับเป็นหลักฐานแสดงพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ของประเทศ และการจัดทำแผนที่เศรษฐกิจชุมชน ที่มีการดำเนินงานตามหลักการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของ สพภ. (BEDO Concept) ประกอบด้วย การใช้ทรัพยากรชีวภาพชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลัก การผลิตที่เป็นมิตรกับความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม และการปันรายได้บางส่วนไปอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรชีวภาพ

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ออกแบบ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th