หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > เรียนเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ สกสว. ประจำปี 2567
เรียนเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ สกสว. ประจำปี 2567

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-06 15:24:06


เรียนเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ สกสว. ประจำปี 2567
ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
---------------------------
หัวข้อการประชุม
- แนวทางการจัดสรรทุนและหลักเกณฑ์การพิจาณาแผนงานวิจัย สกสว. ประจำปี 2567
- ผลการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พ.ศ. 2567
- วิธีการประเมินแผนงานวิจัย
- แนวทางภาพรวมจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ส่งข้อเสนอโครงการเข้าระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และ งบประมาณ
- แนวทางการเขียนแผนงานท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- แนวทางการเขียนแผนงานวิจัย
- การประเมินผลแผนงานวิจัย
.
ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ : http://training.ird.ssru.ac.th/project/
index.php/registernrctmeeting2022
*เฉพาะอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น*

---------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชุติมา ธีรสุวรรณ (คุณแอน)

โทรศัพท์ : 02-160-1341 ต่อ 12

.

#MHESI

#IRDSSRU

#SSRU

.

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ออกแบบ

ชุติมา ธีรสุวรรณ : ข้อมูล

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th