หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ปีงบประมาณ 2566 และจัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ในงาน NRCT Open House 2022
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ปีงบประมาณ 2566 และจัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ในงาน NRCT Open House 2022

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-07 14:44:47


วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ปีงบประมาณ 2566 และจัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ในงาน NRCT Open House 2022 

---------------------------

          สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักวิจัย ผู้บริหาร และผู้ประสานงานของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม NRCT Open House 2022 เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

ในระหว่างวันที่ 12-19 มิถุนายน 2565 

ในรูปแบบ Onsite และ Onlineใน 8 ด้าน ดังนี้ 

      1.การรองรับสังคมสูงวัย (12 มิถุนายน 2565)

     2.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (13 มิถุนายน 2565)

     3.เศรษฐกิจและการเกษตร (14 มิถุนายน 2565)

     4.การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (15      มิถุนายน 2565)

     5.การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (16 มิถุนายน 2565)

     6.สังคมและความมั่นคง (17 มิถุนายน 2565)

     7.การพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ (18 มิถุนายน 2565)

     8.สัตว์เศรษฐกิจ (19 มิถุนายน 2565)

.

Onsite ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 

(รับจำนวนจำกัด และเปิดรับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่เปิดรับ Walk in)

 .

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Onsite และ Online ได้ทาง 

Link : https://openhouse2022.nrct.go.th/

และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง

Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

---------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Fanpage Facebook : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

โทรศัพท์ : 0-2579-1370 ถึง 9 และ 0-2561-2445

FAX : 0-2579-2289

e-mail : pr@nrct.go.th

.

#NRCTOpenHouse2022

#วช

#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

.

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ : ข้อมูล/ออกแบบ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th