หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี "นวัตกรรมบ้านผึ้ง" ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี "นวัตกรรมบ้านผึ้ง" ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-08 11:24:08


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี "นวัตกรรมบ้านผึ้ง" 

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

จังหวัดระนอง และช่องทางออนไลน์ google meet

---------------------------

ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565

---------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดในการอบรมได้ที่

ผศ.ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์

E-Mail : kunyaphat.th@ssru.ac.th


#SSRU #IRDSSRU #NIA

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#สถาบันวิจัยและพัฒนา


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th