หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ขอเชิญนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟังการบรรยาย "การสร้างความเข้าใจในการพัฒนาผลงานวิจัยตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วย QS World University Rankings"
ขอเชิญนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟังการบรรยาย "การสร้างความเข้าใจในการพัฒนาผลงานวิจัยตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วย QS World University Rankings"

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-08 11:49:59


ขอเชิญนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟังการบรรยาย "การสร้างความเข้าใจในการพัฒนาผลงานวิจัยตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วย QS World University Rankings"

วิทยากรโดย รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน.
ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5

วัตถุประสงค์
- สร้างความรู้เข้าความเข้าใจเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วย QS World University Rankings
- แนวทางการพัฒนาผลงานวิจัย/การเผยแพร่งานวิจัย ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วย QS World University Rankings

ลงทะเบียนเข้าร่วมที่ http://training.ird.ssru.ac.th/.../register-qsranking-2022

---------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ (แอน)
โทร : 083-429-7131
E-mail : Chutima.te@ssru.ac.th
#SSRU #IRDSSRU
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341
Line ID : @ird.ssru
www.ird.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th