หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดนิทรรศการถ่ายภาพเพื่อทำป้ายไวนิล จากการประกวดและแสดงผลงานระดับนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดนิทรรศการถ่ายภาพเพื่อทำป้ายไวนิล จากการประกวดและแสดงผลงานระดับนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-09 14:59:54


สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดนิทรรศการถ่ายภาพเพื่อทำป้ายไวนิล จากการประกวดและแสดงผลงานระดับนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

     ช่วงบ่ายวันนี้ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว จัดนิทรรศการถ่ายภาพเพื่อทำป้ายไวนิล จากการประกวดและแสดงผลงานระดับนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2021) ณ COEX Mall กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 2 ผลงาน, ในงาน 2021 International Innovation and Invention Competition (IIIC 2021) ณ The Ambassador Hotel-Taipei ประเทศไต้หวัน จำนวน 4 ผลงาน, ในงาน 2021 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition (IIDC 2021) ณ Hong Kong Convention and Exhibition Center เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 ผลงาน และในงาน XXIII Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies «ARCHIMEDES–2022» ณ Congress-Exhibition Centre "Sokolniki", Pavilion no. 4 กรุงมอสโคว์ ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย จำนวน 2 ผลงาน นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ,รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งนักวิจัยและผู้ร่วมจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในครั้งนี้

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน/ ขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th