หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับทุนวิจัย บพข.
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับทุนวิจัย บพข.

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-12 16:18:55

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับทุนวิจัย บพข.

---------------------------

โครงการ " นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแผ่นวุ้นมะพร้าวที่ไม่ได้มาตรฐานจากกระบวนการการผลิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น " โดยมีรายชื่อผู้ดำเนินโครงการวิจัยดังนี้

.

   • รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ หัวหน้าแผนงานวิจัย

   • ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร หัวหน้าโครงการย่อย 1

   • ผศ.ดร.รินรดา  พัฒนใหญ่ยิ่ง

   • ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี

   • อ.อลิสา เมฆขำ หัวหน้าโครงการย่อย 2

   • อ.ดร.วลีรักษ์ สิทธิสม

   • รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์

.

#PMUC

#บพข

#IRDSSRU

#SSRU

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน/ออกแบบ

วุฒิกร มะลิคง : ข้อมูล

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th