หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1
ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-15 15:31:25


ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1

วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

อบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

---------------------------

วิทยากรโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หลักสูตรละ 1,000 บาท

และผู้ที่ผ่านการอบรบจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรบของหลักสูตร

โครงการและกำหนดการอบรบ : https://drive.google.com/file/d/1jGxnXVL0aPgOuJZNweNUvFn4yVDLEkCX/view?fbclid=IwAR0mqNj_M0OWakU5Z7xsb6c2q6ZPMOO2dDXmc8GEfiO4a-fvLHdOdiPpYf4

.

สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่

Link : https://forms.gle/93idYxBvCSdztyKW6

* รับสมัครจำนวนจำกัด โดยการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตาม QR Code

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 *

---------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

โทร : 039-319-111 ต่อ 10800 , 10890 , 086-440-2639

E-mail : research_rbru2010@rbru.ac.th

.

#ResearchRBRU #RBRU

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี : ข้อมูล/ออกแบบ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th