หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SIDUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SIDUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-15 11:31:28


สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SIDUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน

         วันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปั้นหม้อเขียนสี ตําบลบ้านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SIDUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบนประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” สำหรับผู้ที่ได้รับทุน SIDUP-Isan-South ประจำปี 2565 ในโครงการนวัตกรรมดินเผาสมัยใหม่จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (Modern Clay Innovation from Agricultural wastes) และโครงการผลิตภัณฑ์วัสดุปลูกแนวใหม่ “บ้านเชียงไบโอเคลย์” (Ban Chiang Bio-Clay) โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคราม และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปั้นหม้อเขียนสี เข้าร่วมในกิจกรรม ดังนี้

1.รองศาสตราจารย์ ดร.นนทพงษ์ พลพวก

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ นามเสนา

4.นายชาตรี ตะโจปะรัง


สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : รายงาน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : ภาพ


#SSRU#IRDSSRU#NIA
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341Line 

ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th