หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ติดตามการดำเนินงานโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านแม่นนท์ จ.อุดรธานี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ติดตามการดำเนินงานโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านแม่นนท์ จ.อุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-15 12:02:13


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ติดตามการดำเนินงานโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านแม่นนท์ จ.อุดรธานี

         บ่ายวันนี้ (13 สิงหาคม 2565) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ลงพื้นที่ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านแม่นนท์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SIDUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” สำหรับผู้ที่ได้รับทุน SIDUP-Isan-South ประจำปี 2565 ในโครงการนวัตกรรมเครื่องกัดไม้ลาย เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายเสื่อลายขิด โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านแม่นนท์ เข้าร่วมในกิจกรรม ดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ดูพันดุง

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์

3.นางอ้อยอัจฉรา สรวงศิริ


สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : รายงาน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : ภาพ


#SSRU #IRDSSRU #NIA

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th