หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ขอเชิญนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่องทุนกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอด เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอเชิญนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่องทุนกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอด เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-16 10:02:50


ขอเชิญนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่องทุนกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอด เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00- 12.00 น.

---------------------------

วิทยากรโดย คุณธีรวัฒน์ บุญสม

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจง/ สร้างความเข้าใจในหลักการ แนวทาง และขอบเขตการดำเนินงานด้านการวิจัย แก่ผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ลงทะเบียนเข้าร่วมที่

http://training.ird.ssru.ac.th/project/index.php/registerkmmeeting2022

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565

---------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชุติมา ธีรสุวรรณ

โทร : 02-160-1341 ต่อ 2


#NRCT #สำนักงานวิจัยแห่งชาติ #วช #SSRU #IRDSSRU


พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

ชุติมา ธีรสุวรรณ : ข้อมูล

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ออกแบบ

___________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th