หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย/ผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย/ผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-16 14:07:31


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย/ผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 

ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องคำหมอกหลวง 

อาคาร E-Park, M-Square 

---------------------------

เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565 

รับเพียง 70 ท่าน เท่านั้น ลงทะเบียนได้ที่ 

Link : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfMY2hwbU1rOi.../viewform

---------------------------

ประกาศผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรบฯ 

ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2565 

ทางเว็บไซต์ : https://research.mfu.ac.th/

ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบได้ที่

Link : shorturl.at/moFKT

---------------------------

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมฯ

โทร : 053-916389

E-mail : research@mfu.ac.th

#MHESI #NRCT #วช #ResearchMFU #mfu #23mfu

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมฯ : ข้อมูล/ออกแบบ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th