หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ขอเชิญหัวหน้าชุดโครงการวิจัย* เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนชุดโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินทุน FF ปีงบประมาณ 2567
ขอเชิญหัวหน้าชุดโครงการวิจัย* เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนชุดโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินทุน FF ปีงบประมาณ 2567

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-17 16:10:34


ขอเชิญหัวหน้าชุดโครงการวิจัย*

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนชุดโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินทุน FF ปีงบประมาณ 2567

---------------------------

วันที่ 5 และ 6 กันยายน 2565

ปิดอบรม 4 รอบ จำกัด 40 คน/รอบ*  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2-3 อาคาร 31 ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     รอบที่ 1  : วันที่ 5 กันยายน พ.ศ 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.

     รอบที่ 2 : วันที่ 5 กันยายน พ.ศ 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

     รอบที่ 3 : วันที่ 6 กันยายน พ.ศ 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.

     รอบที่ 4 : วันที่ 6 กันยายน พ.ศ 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

*เลือกเข้าร่วมเพียง 1 รอบเท่านั้น

ลงทะเบียนเข้าร่วมที่ https://bit.ly/3w752kk

---------------------------

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ (แอน)

โทร : 02-160-1341 - 46 ต่อ 12

E-mail : Chutima.te@ssru.ac.th


นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ : รายงาน

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_______________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th