หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เตรียมความพร้อมการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัย งบประมาณสกสว. ประจำปี 2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เตรียมความพร้อมการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัย งบประมาณสกสว. ประจำปี 2567

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-18 15:55:50


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เตรียมความพร้อมการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัย งบประมาณสกสว. ประจำปี 2567

   วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และนายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมเตรียมความพร้อมในการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อเป็นการชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกันในหลักการ แนวทาง และขอบเขตการดำเนินงานด้านการวิจัย ให้แก่ผู้บริหารและคณาจารย์จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการเขียนแผนงานวิจัย

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ชุติมา ธีรสุวรรณ : ข้อมูล

#SSRU#IRDSSRU#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th