หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT) “เปิดรับข้อเสนอ ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล“
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT) “เปิดรับข้อเสนอ ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล“

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-22 10:18:54


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT)

“ เปิดรับข้อเสนอ ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล “

---------------------------

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.)

ผ่านระบบ NRIIS : https://nriis.go.th/

ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11598

---------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยด้านดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัตและหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่

โทร. 089-740-6006

E-mail : panee.n@nrctrobot.com


พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

#SSRU #IRDSSRU #NRCT

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th