หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2022)
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2022)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-30 15:46:51

นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2022)

     ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 2 ท่านเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2022) ณ KINTEX Mall กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยผลงานนวัตกรรม 2 ผลงาน ได้แก่

1. ผลงานเรื่อง : Stress Relief Pillow

ได้รับรางวัล ดังนี้

     1) Gold Prize  from  the Korea Women Inventors Association      (KWIA)

     2) SPECIAL PRIZE from Korea Intellectual Property Strategy Agency (KIPSA)

โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์     นักวิจัย

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์มาดา ดามาพงษ์     ผู้ร่วมวิจัย

     อาจารย์อารีนา อับดุลเลาะ     ผู้ร่วมวิจัย

     นางสาวน้ำฝน หอมหวล     ผู้ร่วมวิจัย

จาก : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

2. ผลงานเรื่อง : “Ban Phueng” :  An Innovative Bee Hive

ได้รับรางวัล Silver Prize  by the Korea Women Inventors Association (KWIA)

โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์     นักวิจัย

     อาจารย์ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี     ผู้ร่วมวิจัย

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต วรชัยรุ่งเรือง     ผู้ร่วมวิจัย

     นางธัญลักษณ์ กำเนิดฤทธิ์     ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ประกอบการ

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th