หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นักวิจัยสวนสุนันทา คว้า 2 เหรียญทอง จากการประกวดผลงานวิจัยในงาน 2022 AII American DAVINCI International Innovation and Invention Expo (DAVINCI 2022)
นักวิจัยสวนสุนันทา คว้า 2 เหรียญทอง จากการประกวดผลงานวิจัยในงาน 2022 AII American DAVINCI International Innovation and Invention Expo (DAVINCI 2022)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-31 12:04:36

นักวิจัยสวนสุนันทา คว้า 2 เหรียญทอง จากการประกวดผลงานวิจัยในงาน 2022 AII American DAVINCI International Innovation and Invention Expo (DAVINCI 2022)

     สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ในงาน 2022 AII American DAVINCI International Innovation and Invention Expo (DAVINCI 2022) ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 ณ Southern Utah University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผลงานนวัตกรรมและการประดิษฐ์ในภาคส่วนต่างๆ ทั้งจากภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมและเป็นเวทีในการสนับสนุนให้นักประดิษฐ์และนักธุรกิจไทยได้แสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดในระดับนานาชาติอีกทางหนึ่งด้วย โดยในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติในครั้งนี้ มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดจำนวน 2 ผลงาน ในรูปแบบวิดีโอคลิปบรรยายผลงานทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต จากการประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล ปรากฏว่านักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

รางวัล Gold Medal 

1. ผลงานเรื่อง : RBO Skincare: Anti-pollutant serum

โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ     นักวิจัย

     รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา     ผู้ร่วมวิจัย

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตดา ทองขาว      ผู้ร่วมวิจัย

     อาจารย์ ดร.นรินทร์ กากะทุม     ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

2. ผลงานเรื่อง : Salmo Typhi Test Kit

โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์     นักวิจัย

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช     ผู้ร่วมวิจัย

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เดือนฉาย     ผู้ร่วมวิจัย

     นางสาวปภาวี ทรัพย์สมบุญ     ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU #ATIP

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th