หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-11-01 14:59:01


ขอเชิญนักวิจัยที่มีรายชื่อ
          เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ณ โรงแรม อัมพวาน่านอน แอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
         ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการที่ https://bit.ly/3feLpl4   
         ผู้มีรายชื่อลงทะเบียนและกรอกรายละเอียดที่ http://training.ird.ssru.ac.th/project/index.php/researcher-prelevel-2023