หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-11-01 15:03:58


ขอเชิญนักวิจัยที่มีรายชื่อ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงแรม อัมพวาน่านอน แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

✅ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
✅ ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการที่  https://bit.ly/3TTbogX

ผู้มีรายชื่อลงทะเบียนและกรอกรายละเอียดที่ https://bit.ly/3WvypZ8

❗ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565