หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุมวิชาการระดับชาติ > การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-09-17 13:31:47

The 5th National Conference on Science and Technology การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5

Event Date : 2021-01-15 - 2021-01-16

Submission Deadline : 2020-08-31

Venue : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Website : http://203.158.224.155/ncost/

Call for Paper

1. Computer Science and Applications

1.1 Computer Systems and Software Engineering

1.2 Artificial Intelligence and Machine Learning

1.3 Information and Communication Technology and Applications

1.4 Data/Network Security and Applications

1.5 IOT and Internet Applications

1.6 Cloud Computing Applications

1.7 Multimedia and Virtual Reality

 

2. Science

2.1 Physics

2.2 Nanotechnology

2.3 Biology / Microbiology

2.4 Chemistry

2.5 Environment

 

3. Physical Education Sports Science and Health

3.1 Exercise Prescription for Fitness and Health

3.2 Physical Education

3.3 Sports Science and Health

3.4 Exercise Activity for Health

 

4. Mathematics and Statistics

4.1 Mathematics

4.2 Mathematics Modelling & Optimization

4.3 Computational Methods

4.4 Geometry & Its Application

4.5 Statistic Process

4.6 Probability & Statistics Applications

4.7 Mathematics & Statistics Education

 

5. Education

5.1 Computer Education & Training

5.2 Commerce Technology and e-Business Applications

5.3 Social Media Applications

 

6. Institutional Research

 

บทความจะได้รับการเผยแพร่ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Conference Proceedings) และมีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ส่งบทความต่อเนื่องจากบทความที่นำเสนอเพื่อพิจารณาลงวารสารวิชาการ ดังต่อไปนี้

 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ (The Journal of Science and Technology RMUTSB)     Print ISSN: 2586-8101    Online ISSN: 2697-6447

Organized by : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ


ข้อมูลจาก http://www.conferenceinthai.com/eventdetail/2376