หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารดน้ำ ขอพร จากท่านอธิการบดีเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย
ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารดน้ำ ขอพร จากท่านอธิการบดีเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-04-18 11:12:51


ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารดน้ำ ขอพร จากท่านอธิการบดีเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 17 เมษายน  พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์  ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์  ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารดน้ำ ขอพร จากท่านอธิการบดี เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย และเพื่อเป็นศิริมงคล พร้อมเริ่มปฏิบัติงานในปีพุทธศักราชใหม่