หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ประกาศทุนวิจัยทุนที่ 9 ทุนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม/ต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ งบรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565
ประกาศทุนวิจัยทุนที่ 9 ทุนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม/ต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ งบรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-09-15 14:38:17


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)DOWNLOAD
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)DOWNLOAD
3. แบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรมDOWNLOAD
4. รายละเอียดเพิ่มเติมทุนทุนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมDOWNLOAD
5. ปฏิทินงบประมาณรายได้2565DOWNLOAD
6. ประกาศมหาลัยDOWNLOAD
7. คู่มือการใช้ระบบ RIS แบบโครงการเดี่ยว/ย่อยDOWNLOAD