หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ประกาศทุนวิจัยทุนที่ 7 ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสาร ระดับนานาชาติ งบรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565
ประกาศทุนวิจัยทุนที่ 7 ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสาร ระดับนานาชาติ งบรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-18 12:02:16


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. แบบฟอร์มการรับรองว่าจะได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติDOWNLOAD
2. รายละเอียดเพิ่มเติมทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติDOWNLOAD
3. ประกาศมหาลัยDOWNLOAD
4. คู่มือการใช้ระบบ RIS แบบโครงการเดี่ยว/ย่อยDOWNLOAD
5. แบบฟอร์มทุน 7 รายงานการเงิน 100                                                            DOWNLOAD