หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > นักวิจัยสวนสุนันทา ผ่านการคัดเลือกจาก วช. ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิศวกรสังคมด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม
นักวิจัยสวนสุนันทา ผ่านการคัดเลือกจาก วช. ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิศวกรสังคมด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-06 09:42:50

นักวิจัยสวนสุนันทา ผ่านการคัดเลือกจาก วช. ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิศวกรสังคมด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

     วันนี้ (5 พ.ค. 65) คณะกรรมการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผลพิจารณาให้โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียงเพื่อยกระดับนวัตกรรมสู่ชุมชน ภายใต้แนวคิด สุดยอดผู้นำวิศวกรสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งมีอาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมด้วย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้ร่วมโครงการ  

     สำหรับโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการส่งเสริมการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นกระบวนการบ่มเพาะวิศวกรสังคม และการมีส่วนร่วมของวิศวกรสังคมในการพัฒนาพื้นที่เชิงวิจัยและนวัตกรรม โดยมีสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ออกแบบ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th