หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุมวิชาการระดับชาติ > การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-09-17 14:26:54

The 14th Thailand Congress of Nutrition (TCN 2020) การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14

Event Date : 2020-10-07 - 2020-10-08

Submission Deadline : 2020-09-04

Venue : โรงพยาบาลเทพธารินทร์

Website : https://nutritionthailand.org/tcnmeeting/home.php

 

Conference theme : New Normal for Fighting COVID-19 with Food and Nutrition 

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ 

-โควิด-19 กับความมั่นคงด้านอาหาร และโภชนาการ

-วิกฤตโควิด-19 ต่อสุขภาพ สุขภาวะและโภชนาการ 

-โภชนชิวิตวิถีใหม่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพในวัยเรียน

-การจัดการอาหารโรงเรียนรองรับชิวิตวิถีใหม่

-โควิด-19 กับความปลอดภัยอาหาร?

-โซเซียลมิเดีย กับการปรับพฤติกรรมด้านโภชนาการในยุคโควิด-19

-โภชนาการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสู้ภัยโควิด-19

-ข้อมูลทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สู้ภัยโควิด-19

-ข้อมูลวิชาการและวิจัยที่ทันสมัยในเรื่อง โปรตน วิตามิน เกลือแร่ ต่อการทำงานของระบบภูมคุ้มกันของร่างกาย

-การบริโภคผักและผลไม้เสริมเสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อย่างไร ?

-อาหารเพื่อสุขภาพแนวใหม่ยุคชิวิตวิถีใหม่

-งานวิจัยและนวัตกรรมทางอาหารและโภชนาการ 

 

 

Organized by : Nutrition Association of Thailand


ข้อมูลจาก http://www.conferenceinthai.com/eventdetail/2374