หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุมวิชาการระดับนานาชาติ > International Conference on 9 December 2022
International Conference on 9 December 2022

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-18 15:34:52

Call for Paper

INTERNATIONAL CONFERENCE

Recent Advancements in the areas of Science, Technology, Business, Economics, Management, Social Sciences, Humanities & Travel-Tourism

On 9 th December 2022

Organized By INDIAN ACADEMICIANS AND RESEARCHERS ASSOCIATION (IARA) In Association With SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY, THAILAND

IMPORTANT DATES

Full Paper Submission : 1 st October 2022

Acceptance Notification : 4 th October 2022

Conference Date : 9 th December 2022

Patchara Kingkan : report

#SSRU #IRDSSRU

#SuanSunandhaRajabhatUniversity

#InstituteforResearchandDevelopment

_____________________________________________

Institute for Research and Development Suan Sunandha Rajabhat Unviersity

Phone. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th