หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ สกสว. ประจำปี 2568
ประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ สกสว. ประจำปี 2568

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-04-23 10:00:11


สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
             เรียนเชิญนักวิจัยเข้าร่วม ประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ สกสว. ประจำปี 2568
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. Online ผ่านระบบ Zoom

ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/kZqhkM6AHjNytbU69

*เฉพาะอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น