หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา พบผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตำบลไม้ดัด อำเภอสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา พบผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตำบลไม้ดัด อำเภอสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-22 14:35:11


ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา พบผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตำบลไม้ดัด อำเภอสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้

          วันนี้ (17 พ.ย.63) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้รับเกียรติจากคุณชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เข้าพบเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตำบลไม้ดัด อำเภอสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่น่าสนใจ และจะต้องเป็นองค์ความรู้ที่เกิดการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการเรียนรู้และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจากเกิดเป็นการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถเลี้ยงชีพ สร้างรายได้ และดำรงชีวิตของกลุ่มเป้าหมายอย่างมีภูมิคุ้มกันในตนเองได้