หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track)ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track)ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-07 13:04:15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track)ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

            เมื่อวันที่ 18ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาณัติต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ นักวิจัยจากคณะ วิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด 4.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านวิจัยและบริการวิชาการ และชี้แจงเกณฑ์การนำเสนอระดับนานาชาติที่จะต้องดำเนินการเพื่อผลัดดัน และขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าว

 รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=1839702279462329