หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมระบบวิเคราะห์ผลการอ้างอิงในฐาน Scopus
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมระบบวิเคราะห์ผลการอ้างอิงในฐาน Scopus

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-07 13:10:53

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมระบบวิเคราะห์ผลการอ้างอิงในฐาน Scopus

        เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมระบบวิเคราะห์ผลการอ้างอิงในฐาน Scopus ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (๓๑๔๗) สสสร. อาคาร 31 ชั้น 4 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม เป็นประธานเปิดการอบรม และ มีนายอนุพันธ์ สุทธิมาร และนายวันจักร น้อยจันทร์ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรอบรม การใช้งานระบบวิเคราะห์ผลการอ้างอิงในฐาน Scopus  โดยการอบรมในครั้งนี้มีเครือข่ายวิจัยจากคณะต่างๆเข้าร่วมอย่างมากมาย โดยระบบวิเคราะห์ผลการอ้างอิงในฐาน Scopus นี้จะใช้รายงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัยและบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม   https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=1843927275706496