หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในงานประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในงานประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-04-26 13:41:58


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในงานประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา

      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ประสบการณ์การบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษา” ในงานประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 เพื่อการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ (รางน้ำ) กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 180 คน ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี และตัวแทนผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th