หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจำนวน 35 โครงการ
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจำนวน 35 โครงการ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-09-27 22:17:06


นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจำนวน 35 โครงการ

ตามที่ สกสว. ได้ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุนวิจัยงบประมาณจัดสรรเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฯประเภท Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ 2565   โดยมีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจำนวน 35 โครงการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประกาศผล และขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยทุกท่านที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนโครงการวิจัย ในครั้งนี้

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

https://ird.ssru.ac.th/th/news/view/acnounceff2565