หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ ได้รับการพิจารณาเป็นโหนดวิจัยด้านอาหารจากคณะกรรมการ สวก.
สถาบันวิจัยฯ ได้รับการพิจารณาเป็นโหนดวิจัยด้านอาหารจากคณะกรรมการ สวก.

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-04-26 13:09:51


สถาบันวิจัยฯ ได้รับการพิจารณาเป็นโหนดวิจัยด้านอาหารจากคณะกรรมการ สวก.

    2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหัวหน้าแผนงานวิจัย พร้อมด้วย ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่, อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และนางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้าร่วมนำเสนอแผนงานวิจัย “การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2565” เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. พิจารณาคัดเลือกสนับสนุนทุนวิจัยข้อเสนอแผนงานวิจัยภายใต้หัวข้อ “RAINS for Thailand Food Valley” ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

    โดยผลการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ คัดเลือกให้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นศูนย์กลางเพื่อการพัฒนา “อาหารความปลอดภัยของคนเมือง” ภายใต้แนวคิด 6 G คือ Global Safety (อาหารปลอดภัยระดับสากล), Good Ingredient(ส่วนผสมดี), Grow Organic (ผลิตด้วยเกษตรอินทรีย์), Go Innovation (ใช้นวัตกรรมเพื่อการผลิต), Good Taste (รสชาติดี), Go Circular Eco (เพิ่มมูลค่าของผลผลิต)

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th