หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมการจัดงานเปิดศูนย์เรียนรู้ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมการจัดงานเปิดศูนย์เรียนรู้ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-14 09:40:48


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมการจัดงานเปิดศูนย์เรียนรู้ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น

     วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานเปิดศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสี และศูนย์เรียนรู้กลุ่มอาชีพจักสานต้นคล้าบ้านโนนสะอาด ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดอุดรธานี โดยมี รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และคณะทำงานฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ google meet 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th